top of page

ÖZEL PEPTİD SENTEZLERİ

 • Özel Peptidler

 • Kantitatif Peptidler (Kuant)

 • Ağır İzotop etiketli peptidler

 • FRET Peptidleri 

 • TR-FRET Peptidleri

 • Döngülü Peptidler

 • Disülfür Köprülü Peptidler

 • Zımbalanmış Peptidler

 • Fosforlu Peptidler

 • Lipopeptidler

 • Glikosile ve Glikasyonlu Peptidler

 • Peptid-Oligonükleotid Konjugatları

 • Peptid Kütüphaneleri

KATALOG PEPTİDLER

 • Nörobilimler

 • Kardiyovasküler

 • Diyabet

 • Kanser ve Apoptoz

 • Yapışma ve Hücre Dışı Matris

 • İmmünoloji ve Bulaşıcı

 • Epigenetik

 • Hormonlar

 • Hücre Sinyali

 • Peptid & Protein Analizi

 • Hücre Geçirgen ve Nüfuz eden Peptidler

LABELING REAKTİFLER

 • Floresan Boyalar

 • Söndürücüler

 • Biotin & Streptavidin Türevleri

bottom of page