top of page

SON NOKTA PCR

 • PCR Karışımları

 • DNA Polimerazları

 • Ters transkriptaz

 • dNTP Karıştır ve Ayarla

QUANTITATIVE PCR KITLERİ

 • Prob Testleri için qPCR Kitleri

 • SYBR Testleri için qPCR Kitleri

KANTİTATİF TERS TRANSCRIPSİYON PCR 

 • Prob Testleri için Tek Adımlı Kitler

 • SYBR Testleri için Tek Adımlı Kitler

 • Tek Adımda Kit Dönüştürücü

 • İki Adım Kitleri

PROBLAR

 • Çift Boya Probları

 • MGB Probları

 • Moleküler İşaretler

 • IP Dostu Boyalar ve Söndürücüler

 • Tasarım Yardımı

KONTROLLER

 • Katalog Hizmeti Kontrolleri

 • Özel Temizlik Kontrolleri

 • Dahili Pozitif Kontroller

 • Numune İşleme Kontrolleri

KATKI MADDELERİ

 • ROX Pasif Referansı

 • Yeşil Floresan Katkı

 • Urasil-N-Glikosilaz (UNG)

 • Taşınmayı önleme için UNG-dUTP karışımı

 • Mavi Katkı

bottom of page