top of page

ÖZEL REKOMBİNANT PROTEİNLER

 • RUO Sınıfı Özel Üretim

 • GMP Rekombinant Proteinler

KATALOG REKOMBİNANT PROTEİNLER

 • Nörobilim

 • Kardiyovasküler

 • Yapışma

 • Epigenetik

 • Viral Proteazlar ve Sortaz

 • Hücresiz Protein Üretimi

PROTEIN ANALİZİ

 • iD PAGE Jelleri

 • Tahlil Kitleri

 • Labeling Reaktifleri

TEST KİTLERİ

 • Nörobilim

 • Kardiyovasküler Araştırma

 • İptal ve Apoptoz

 • Yapışma ve Hücre DIşı Matris

 • Epigenetik

 • Hücre Biyolojisi ve Protein Analizi

 • Diyabet

 • Hücre Canlılığı ve Sitotoksisite

 • ELISA Kitleri

 • Hedefe Göre Enzim Aktivitesi

LABELING REAKTİFLERİ

 • Protein Labeling Kitleri

 • Biotin ve Streptavidin Türevleri

 • Protein Konjugatları

 • Floresan Labeling Boyaları

 • Söndürücüler

 • Enzim Substratları

 • Floresan Proteinler

 • Nörolojik ve Fizyolojik Göstergeler

 • Nükleid Asit Tespiti

 • Kalibrasyon Standartları

bottom of page